Tag Archives: loss

Chú Minh

Chú Minh. Chú có biệt trái đất nầy là lạ lắm. Con biệt chú nguyên cuộc đời của con mà một khoảnh khắc chú đi như là gió trong đám mây. Bước vào bệnh viện làm con run tại vì tôi đã phản ảnh ông ngoại. Con cảm thấy hối tiếc ngay khi không cho chú sự tôn trọng mà chú có thể xứng đáng. Con luôn luôn nhìn chú như một chú họ, hay là nhưng giống như chồng của cô của con hay bố anh em họ của con. Mặc dù chúng mình không bao giờ thực sự liên kết, con đánh giá cao chú chăm sóc gia đình và anh em họ của con. Con biết rằng chú có ý nghĩa rất nhiều đối với người khác. Chú có biết anh hai nhớ chú nhiều lắm. Con có thể nghe trong giọng nói của anh hai khi anh gọi con. Anh hai sẽ luôn nhớ rằng chú tin tưởng anh hai khi anh hai cần ai đó tin vào anh hai. Con biết ơn vì điều đó. Con xin lỗi vì con không thể tham dự đám tang của chú. Con cảm thấy tội lỗi ở lại New York và đang ở đây khi tôi nên được bao quanh các thành viên trong gia đình. Con hy vọng chú đang bên cạnh ông ngoai. Tạm biệt Chú Minh.

Top R&B / Slow Jams / Whatever the hell you want to listen to about grief and loss

Although I love hip hop and rap, R&B/slowjams are my shit. I was trying to find songs on how I felt and what I was going through .. boy that was hard ): but now I have an official playlist! Enjoy (in no particular order)! Keep in mind that the songs may not exactly be 100% for grief and loss but I have interpreted and relate to it that way.

1. So Lost – Melvin Gutierrez

This was one of the few songs that was in my iTunes (phew), I was really trying to make a playlist of whatever music I had.

 

2. I Miss You – Aaliyah

“Now you’re gone and I’m lost without you here and now. but I know I gotta live and make it somehow”

 

3. It’s So Hard to Say Good-bye to Yesterday – Boyz II Men

Continue reading